Fra høsten i 5. klasse til du er ferdig i 10. klasse er du med i troppen. Du kommer i en patrulje sammen med andre jevngamle som møtes en gang i uken. En voksenleder/ungdom er med på møter og turer. Kunnskapen dere har fått i ulveflokken får du nå god bruk for. For nå klarer dere dere selv! Nå er det møter og turer sammen med gode venner.

En dag i måneden er det felles troppsmøte. De andre ukene har patruljene møter hver for seg. Troppsledelsen hjelper også patruljene med å legge opp møter og turer.

En del turer som den årlige snehuleturen, nisseturen og JOTA/JOTI (radio- og internettreff for speider over hele verden) er felles for alle i troppen. Den årlige sommerleiren er selvsagt også for alle. I tillegg drar patruljene på egne turer til hyttene vår Lomma og Casa Grava, i telt og på gapahuk-tur.

Slik er speidertroppen bygd opp
Troppen er den delen av gruppen som omfatter aldersgruppen 5. klasse til ut ungdomsskolen i 10. klasse. Troppen ledes av en troppsleder og organiserer alle fellesarrangementer i troppen. Med seg har han/hun troppsassistenter og troppshjelpere. Troppsleder og assistenter er godkjente, eldre ledere.