Familiespeiding er for familier som har lyst på å komme seg ut og kanskje lære litt nytt sammen med andre familier. Aktivitetene er rettet mot barn i alderen 3-8 år i fellesskap med voksne.

Vi bruker fantasirammen fra beverspeiderne og henter inspirasjon til aktiviteter mange ulike steder. Det er et mål at både barn og voksne skal ha utbytte av aktivitetene gjennom læring og utvikling.

På familiespeiding må barna ha følge av voksne. Det er ikke et krav at det er foreldre, men kan også være besteforeldre, onkler og tanter, bestevennens foreldre eller andre voksne barna er trygge ved. Aktivitetslederne har selv barn med og dermed forventes alle voksne å hjelpe til med å få aktivitetene til å fungere.

Det er ingen aldersgrenser men alle barn som er eldre enn 3 år forventes å delta i felles-samlinger og aktiviteter. Dette er for at det gjelder samme regler for alle og unngå «men hvorfor skal han/hun ikke…».

I utgangspunktet er vi ute på alle samlinger, men vil ofte ha muligheten til å gå inn eller søke ly ved dårlig vær.

Det trenges ikke noe spesielt utstyr for å delta i familiespeiding utover fornuftig påkledning etter årstiden. Barna trenger ikke speiderskjorter da vi i stedet bruker speider-refleksvest (som lånes på hvert arrangement). På noen arrangementer anbefaler vi at man har med eget bestikk/kopp/tallerken, hodelykt, spikkekniv, kompas mv. Da medbringer man det man har og så har vi litt ekstra man kan låne fra.

Vi møtes annenhver uke på henholdsvis søndager kl. 13-15:30 og onsdager kl. 17:15-19:15

Søndag 29/3 kl 13:00-15:30
Onsdag 15/4 kl 17:15-19:15
Søndag 3/5 kl 13:00-15:30
Onsdag 13/5 kl 17:15-19:15
Onsdag 27/5 kl 17:15-19:15 (onsdag i stedet for søndag i pinsen)
Onsdag 10/6 kl 17:15-19:15
Søndag 28/6 kl 13:00-15:30

Medlemskap
For å delta i familiespeiding må barna meldes inn i 1. Eiksmarka speidergruppe. Dette går til driftskostnader og for at barna skal være dekket av forsikring.